Privacy Policy

Privacy Policy

SC Interior Store SRL, societate de naționalitate română, cu sediul în Constanta,Constanta, Mamaia Nord, Str. Lotus, nr. 1, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J13/1511/2008, având CUI RO23776559, vă solicităm în continuare atenția pentru a vă prezenta Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal, indiferent dacă sunteți un simplu utilizator al website-ului www.interiorstore.ro sau doriți să deveniți clientul nostru. Veți găsi în cele ce urmează informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, drepturile dumneavoastră și obligațiile noastre conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

A. Datele personale pe care le colectăm, prelucrăm și/sau stocăm
Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează:
– atunci când accesați website-ul www.interiorstore.ro în scopul de a cere o cotație (accesând butonul „Solicita informatii”) – vom utiliza adresa de email mentionata de Dvs. pentru a transmite informatiile solicitate
– în situațiile specifice (cum ar fi încheierea contractului, plata și livrarea produselor pentru Clienți), când este necesară furnizarea detaliilor suplimentare cum ar fi: CNP, serie și număr de buletin, nume și prenume complete, adresa unde locuiți/ați dori furnizarea produselor comandate;
– atunci când accesați website-ul www.interiorstore.ro, sub formă de cookie-uri.

Pe website-ul www.interiorstore.ro sunt folosite de cookie-uri.
Atenție, un cookie este un mic fişier cu informaţii în format text, stocat pe calculatorul utilizatorului. Motivul pentru care www.interiorstore.ro folosește cookie-uri este acela de a îmbunătăţi experiența dumneavoastră online, în calitate de vizitator.

Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în mod particular în altă parte, cookie-urile nu sunt folosite niciodată cu scopul de acumula date cu caracter personal precum numele, prenume, adresa de e-mail, etc. Astfel că, orice informaţie colectată prin intermediul cookie-urilor este prelucrată anonim.

Dacă nu acceptaţi utilizarea cookie-urilor, vă puteţi configura browser-ul pentru a refuza cookie-urile, prin modificarea setărilor sau a preferinţelor browser-ului, cu mențiunea că veți putea întâmpina posibile dificultăți cu ocazia accesării website-ului nostru, deoarece nu va funcţiona corespunzător dacă nu se folosesc cookie-uri.

Folosirea cookie-urilor va avea întotdeauna la bază fie consimțământul dumneavoastră exprimat pe website-ul nostru, fie setările din browserul pe care îl folosiți pentru accesarea website-ului nostru.

Prin intermediul website-ului www.interiorstore.ro nu sunt colectate, stocate, prelucrate date sensibile cu caracter personal, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, sănătatea, orientarea sexuală și altele asemenea.

B. Scopul și temeiul juridic al colectarii, stocarii, prelucrarii datelor personale
Datele cu caracter personal se prelucrează în următoarele scopuri:
– executarea contractului de vânzare-cumpărare a produselor și serviciilor furnizate dumneavoastră, de la etapa ofertei până la cea a îndeplinirii obligațiilor de către părți;
– respectarea obligaților prevăzute în acte normative (legislația fiscală, actele normative care reglementează contabilitatea, auditul și alte situații asemănătoare);
– în situații de descoperire și prevenire a infracțiunilor, la cererea autorităților competente;
– în scopul administrativ și/sau operațional intern, pentru statistica preferințelor clienților în diferite zone geografice ale țării.

Website-ul www.interiorstore.ro nu transmite informații promoționale de tip „newsletter” clienților aflați în baza de date și, în orice caz, acest lucru nu se va întâmpla fără obținerea acordului prealabil din partea dumneavoastră. SC Interior Store SRL va putea cere acordul în vederea transmiterii de e-mailuri cu invitații de participare a clienților la evenimente promoționale.

Orice acord privitor la colectarea, stocarea, prelucrarea datelor cu caracter personal va putea fi retras prin transmiterea unei notificări în acest sens la adresa de e-mail [email protected]. Retragerea consimţământului se va aplica doar pentru viitor, nefiind afectate colectările, stocările, prelucrările de date ce au avut loc anterior retragerii consimțământului.

În cazul în care datele cu caracter personal ne sunt necesare pentru executarea contractului sau pentru respectarea unei obligații legale, furnizarea datelor de către dumneavoastră este obligatorie. În cazul în care refuzați furnizarea datelor, vă asumați riscul de a nu mai putea derula raporturile contractuale.

C. Ce se întâmplă cu datele personale colectate?

Persoanele care au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul societăților noastre sunt: membrii departamentului contabilitate, membrii departamentului IT, membrii departamentului vânzări (manager proiect, montatori, livratorii de produse și servicii), toate persoanele aflate în această categorie fiind ținute de obligația de confidențialitate privind datele cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt vândute ori transmise unor terțe părți.

Persoanele mai sus arătate vor gestiona datele cu caracter personal exclusiv conform instrucțiunilor conducătorilor societății, numai în legătură cu atribuțiile de serviciu și exclusiv pentru scopurile prevăzute mai sus.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este necesar, solicitat, impus printr-o normă legală.

D. Drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate
Vizitatorii/Clienții au dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele cu caracter personal din baza noastră de date, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre urmatoarele motive:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) Vizitatorii/Clienții iși retrag consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor (legal sau contractual);
(c) Vizitatorii/Clienții se opun prelucrării în temeiul dreptului la opoziție recunoscut de Regulamentul UE 2016/679 (dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării tuturor datelor cu caracter personal care îi privesc, inclusiv creării de profiluri), cu condiția de a nu exista motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau cu condiția ca scopul prelucrării să nu fie constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța de judecată;
d) Vizitatorii/Clienții se opun prelucrării datelor cu caracter personal având ca scop marketingul direct;
(e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(f) Vizitatorii/Clienții se opun prelucrarii datelor cu caracter personal în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, cu exceptia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal
Vizitatorii/Clienții au dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care îi privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, Vititatorii/Clienții au dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Acest drept se exercită prin transmiterea unei notificări scrise, care să asigure dovada confirmării de primire pe adresa de e-mail [email protected].

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal
Vizitatorii/Clienții au dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) Vizitatorii/Clienții contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar Vizitatorii/Clienții se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor;
(c) Subscrisa nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor prezentate mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Acest drept se exercita prin transmiterea unei notificări scrise, care să asigure dovada confirmării de primire pe adresa de e-mail [email protected].

E. Securitatea datelor
Datele dumneavoastră personale sunt păstrate și găzduite în condiții de siguranță și folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul la aceste date al persoanelor neautorizate.

SC Interior Store SRL este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 32983.